Hon’ble Trustees

Thiru V. CHANDRASEKARAN, I.A.S(Retd).,
Thiru S. SATHAPILLAI, B.A., B.L.,
Dr.R. KANNAIYAN, M.D., M.B.B.S.,
Tmt. S. RENUKA, M.A.,B.Ed.,
Thiru H. VENKATESAN, B.E.,M.E.,
Dr. B. ARISTATILE, M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.,
Thiru M. RAJENDRAN, M.Com.,
Thiru M.N. VIJAYASUNDARAM, M.A.,